Close

DigiZorg verbindt digitaal gemak

“Digitaal Ontzorg Pakket op Maat”

17 procent van de Nederlanders heeft nog steeds geen toegang tot een laptop of tablet. (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek) Indien men wel een laptop of tablet heeft, dan is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat iemand zijn eigen route op de digitale snelweg weet uit te stippelen. Onderdeel DigiZorg wordt ingezet als aanvullend pakket voor cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen.

Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet!