Close
OHD DigiConsulent

Formele educatie

Georganiseerd leren in een open setting, maar waarbij het eindresultaat van het leerproces van te voren vast staat en is te toetsen.  
Er is vaak vooraf al een bepaalde kennis bij de cursist aanwezig. Het leerproces, de toets criteria en de wijze van toetsing is vooraf vastgesteld. Wij bieden o.a. het scholingstraject Digitale Leer- en Werkplaatsen aan. 

Non-formele educatie

Ook bij non-formele educatie gaat het om georganiseerd leren een open setting. Het gaat hierbij met name om het aanleren van vaardigheden door een individu zonder dat de toetsing daarbij van belang is. Denk hierbij aan een cursus of training.

Een belangrijk onderdeel bij non-formeel leren is dat een groot deel van de leerstof vanuit de cursist word bepaald. Het gaat om zijn of haar interesses en vaak past het programma zich daarop aan. Wanneer we bijvoorbeeld denken aan een training of een cursus kan het dus ook zijn dat een cursist meerdere keuzes worden voorgeschoteld en de training of cursus kiest die het meest aansluit bij zijn of haar interesses. Korte cursus waarbij de duur van de cursus flexibel aangeboden wordt. Iedereen kan op zijn/haar eigen tempo en eigen niveau meedoen. 

Verder is het dus mogelijk dat bij een training of cursus de cursisten allemaal met een verschillend leerresultaat naar huis gaan. Vaak zijn de mogelijke uitkomsten wel van te voren vastgelegd maar worden deze door de interesses of ontwikkelingsgebieden van de cursist beïnvloed.

Informele educatie

Informele educatie is een vrij breed begrip omdat het gaat over alle andere vormen van leren die er zijn. Een informeel leerproces wordt vrijwel nooit getoetst en een officieel certificaat is dus nimmer de uitkomst. Bij informele educatie spreken we eerder van informeel leren omdat het vaak gaat over het leven in de digitale maatschappij zelf als leerschool in plaats van een vorm van educatie. Iedereen moet mee kunnen (blijven) doen in de digitale maatschappij. 

 

Conclusie formele, non-formele en informele educatie

De verschillen mogen duidelijk zijn. Formele, non-formele en informele educatie komen echter vaak bij elkaar. Het een sluit het ander niet uit. Wat we zien is dat waar vroeger formele educatie de standaard was binnen het onderwijs, dit steeds meer verschuift naar non-formele en informele educatie. Niet langer staat voorop dat dingen goed te toetsen moeten zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het model van 21e eeuwse vaardigheden dan zie je dat veel van die vaardigheden niet altijd goed meetbaar zijn. Wij bieden praktische digitale ondersteuning. Onze maatwerk ontzorgpakketten worden dan ook vaak ingezet binnen organisaties.