Close

Digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave

Veel mensen kunnen niet aanhaken bij de e-participatiesamenleving. Door gebrek aan goede informatie en dienstverlening raken juist de mensen die er bij gebaat zijn nog meer op achterstand en uit beeld. .

 

Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen? Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En, wat betekent dit voor de (nabije) toekomst? Samen met ervaringsdeskundigen en lokale organisaties delen we elf wegwijzers voor de toekomst.

 

Uit beeld geraakt
“Samen maken we de Digitale Maatschappij voor iedereen Toegankelijk” is een onderzoek verzorgd vanuit het Amsterdam UMC . DigiSteun heeft hier met trots aan bijdragen

 

Auteurs: Christine Dedding en Nicole Goedhart
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties