Close

Doing eHealth right

Een afspraak maken met een arts? In je medisch dossier kijken? Steeds vaker moet je dit online doen. Veel mensen vinden dit handig, maar niet iedereen. Een grote groep Nederlanders heeft geen toegang tot het internet of kan geen gebruik maken van een computer.

 

Met dit 4-jarige onderzoeksproject ‘Doing eHealth right’ willen we voorkomen dat bestaande gezondheidsverschillen groter worden als gevolg van de digitalisering van de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg toegankelijk blijft en werkt voor iedereen? En juist ook voor mensen met een grote afstand tot de online wereld én een hoge ziektelast?

Het Amsterdam UMC werkt binnen dit project samen met collega’s van het Athena Instituut waarin zij zich in dit project niet richten op de (digitale) vaardigheden van patiënten en zorgverleners, maar op een systeeminnovatie. Door samen te werken met burgers, zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars, tech-bedrijven en lokale organisaties ontdekken we wat er nodig is om te komen tot domein overstijgende oplossingen. Vanuit een collectief leerproces kunnen we het probleem beter begrijpen en nieuwe kansen creëren. Dat wil zeggen structuren (beleid, procedures en infrastructuren), cultuur (hoe kennis wordt opgebouwd, wat telt als succesvolle innovatie) en praktijken (co-creatie van diensten en ontwikkelen van alternatieve oplossingen/trajecten) fundamenteel te veranderen

Doing eHealth right
“Doing eHealth right” is een onderzoek verzorgd vanuit het Amsterdam UMC. Dit betreft een 4-jarig onderzoek waarbij DigiConsulent is aangesloten. Wij zijn trots om onze bijdrage te kunnen leveren.

Dit project loopt van augustus 2022 t/m augustus 2026.

Meer informatie? 

Doing eHealth right – Digitale inclusie in beeld