Close

Publicatie Digitale Inclusie

Als één van de voorbeeld initiatieven is DigiConsulent opgenomen in de Brochure (Digitale) Inclusie ‘Aan de slag met gemeentelijke dienstverlening’ van VNG Realisatie.

'Bij DigiSteun staat de hulpvrager centraal door middel van praktisch digi-aanbod, maatschappelijk werk voor participatie evenals het betrekken van het taalnetwerk in de ondersteuning. In tegenstelling tot veel cursussen of interventies op het gebied van digitale vaardigheden bestaat de hulp niet zozeer uit een los of aflopend traject, maar het valt binnen een breder kader van sociale inclusie ..'

(bron: VNG brochure)

Bekijk de brochure  

en lees de complete bijdrage van DigiConsulent op pagina 53-54